Kako se naplaćuje mjesečna naknada za PLAY Premium uslugu?

Naknada se naplaćuje jednom mjesečno s vaše registrirane kreditne kartice u trgovini aplikacija Android ili iOS, ovisno koji uređaj imate, svakog mjeseca oko datuma na koji ste prvi put započeli pretplatu. Račun će biti dostavljen na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom registracije na trgovini aplikacija Android ili iOS.