Što ako moj mobilni uređaj nema trgovinu aplikacija Android ili iOS?

U ovom slučaju, nažalost, niste u mogućnosti provesti plaćanje PLAY Premiuma. Radimo na uvođenju novih oblika plaćanja kako bi svi potencijalni korisnici imali mogućnost aktivirati uslugu.