Što ako se nalazim u Republici Hrvatskoj, a dobivam poruku da zbog lokacije nije moguće pokrenuti video?

Ukoliko se nalazite na teritoriju Republike Hrvatske, a zbog lokacije niste u mogućnosti pokrenuti video, kontaktirajte svog pružatelja internet usluge kako bi provjerio lokaciju vaše IP adrese.