Zašto ne mogu pratiti program uživo?

Program uživo može se pratiti isključivo preko zadnje verzije Google Chrome pretraživača. Nove verziju Google Chrome pretraživača možete skinuti ovdje.